START  

   

Se vini  

   

TERMINE  

   

SALLЁ  

   

THEORIE  

   

TELEFON  

   
Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Mohim


Të gjitha të drejtat e rezervuara. Tekstet dhe imazhet janë vetëm për përdorim privat. Çdo lloj kopjimi, riprodhimi apo formë tjetër të shpërndarjes publike nuk lejohet pa pëlqimin e Desant eV Shkelja do të rezultojë në procedurat ligjore dhe kërkesat për kompensim.

Disclaimer kur duke përdorur referenca: Të gjitha faqet e internetit të ofruara nga ofruesit e tjerë, të cilat janë lidhjet e lidhura apo ndryshe me faqen tonë të internetit, ne nuk janë hetuar. Prandaj, ne nuk kemi ndikim në paraqitjen ose përmbajtjen e faqeve ose pjesëve të tyre, që janë të lidhura me faqen tonë dhe nuk janë përgjegjës për saktësinë e informacionit të postuar në faqet e internetit të burimeve të tjera online.

Të gjitha logot dhe imazhet që janë përdorur dhe shfaqur në faqet tona janë të regjistruar. Përdorimi i këtyre logot apo fotografive në çdo formë e publikimit është e mundur vetëm me leje me shkrim Desant e.V ..
Kryetari DESANT e.V.:
Aleksandr Anatolevich Kazantsev
 
Adresave:
Verein DESANT e.V.
Am Kuhlager 28
D- 31535 Neustadt am Rbge
 
Regjistrin e shoqatave në gjykatën e rrethit Hannover nën numrin VR202032
Numri tatimor në institucioni financiar në Nienburg: 34/210/01334

URL http://tkd.desantura.de/sq


Bankverbindung des Vereins TAEKWONDO Desant e.V.:

Geldinstitut:   Sparkasse Hannover
IBAN:    DE17250501800910408912
BIC:     SPKHDE2H
Empfänger: TAEKWONDO Desant e.V.
Source: http://tkd.desantura.de/wir-ber-uns/impressum.html

   
   
© TAEKWONDO Desant e.V.