Hosinsul

Vetë Mbrojtjes është gestzlich lejohet vetëm në kontekstin e vetëmbrojtjes, në pikën 32, Neni 2 i Kodit Penal (Kodi Penal) është e rregulluar. Vetë-mbrojtjes është mbrojtja e cila është e nevojshme për të shmangur një sulm të pranishëm paligjshme nga vete ose në një tjetër.


HOSINSUL / VETMBROJTJE / SAMBO.
Termi Korean Hosinsul përgjithësi do të thotë vetëmbrojtje dhe është gjithashtu një pjesë e rëndësishme e Taekwondo. Hosinsul në mënyrë që të vetë-mbrojtjes kundër sulmeve të armatosura dhe të paarmatosur papritur është menduar. Megjithatë, Hosinsul nuk është i kufizuar në Taekwondo teknika të veçanta, por edhe duke teknika të tilla çlirimin dhe kap trajton apo hedhur dhe mbyllje teknika të cilat mund të merren nga sistemet e tjera të artit luftarak. Taekwondo është praktikuar si përgjigje të paarmatosur në një sulm përleshje sot në ushtri Korean. Në mënyrë të ngjashme, teknikat për mbrojtje kundër ndikimit dhe armëve thikat (shkop, thikë) do të mësohen në Taekwondo. Megjithatë, në të përditshme programit shkollor vetëmbrojtje ka tendencë për të luajtur një rol vartësGjykim të lirë në çdo kohë!