Kyok-PA
është që të përqëndrohen të gjitha energjitë e nga forca fizike dhe mendore pikërisht në një pikë të artit në asnjë kohë. Trajnimit të vështirë, forca, shpejtësia dhe përqendrimi janë kushtet më të mira për një test të suksesshëm pushim! Testi pushim tregon nivelin e sportistëve ka arritur zhvillimin e tij fizik intelektual. Testi pushim merr një hap në praktikën TKD, i cili kërkon një shkallë të përsosmërisë teknike dhe pjekurisë shpirtërore dhe psikologjike. Përsëri, çelësi për këtë ndërveprim nivel aftësi në mes të performancës fizike dhe mendore e gjen origjinën e saj në të bërë, filozofinë e Taekwondo.